Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Veebiseminarid / Soodushind! Tartus! 12.02.2024 algab Raamatupidamise täiendkursus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Soodushind! Tartus! 12.02.2024 algab Raamatupidamise täiendkursus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Koolituse aeg
12.02-13.05.2024
Koolituse hind
731 €
Asukoht
Kaunase puiestee 70, Tartu, Tartumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus!

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.


Kas teadsid, et raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Raamatupidajate kevadised kutseeksamid toimuvad 11. mai 2024 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

1. Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 16 tundi.
2. Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 34 tundi.
3. Aruannete koostamine – 8 tundi
4. Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 24 tundi.
5. Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 34 tundi.
6. Raha ajaväärtus- 4 tundi.
7. Finantsanalüüs- 8 tundi.

Koolituse lõpuks õppija:

1. omab baasteadmisi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamisest, maksundusest ja juhtimisarvestusest, mis loovad eeldused
konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
2. omab teadmisi ja oskusi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamise korraldamiseks;
3. liigitab kulusid ja arvestab erinevate majandusüksuste toodete/teenuste omahinda ning tasuvuspunkti, rakendades kuluarvestuse
meetodeid;
4. analüüsib finantsaruandeid, kasutades finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs, trendianalüüs) ning suhtarvude ja
KMK analüüsi lihtsamaid meetodeid;
5. tunneb ja rakendab majandusüksuse finantstegevuse planeerimise ja eelarvestamise lihtsamaid protseduure, meetodeid ja mudeleid;
6. on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami edukaks
sooritamiseks.

Õppetöö maht on kokku 128 akadeemilist tundi (98 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Hele Moor, Kaidi Kallaste ja Tõnis Elling

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus Tartus toimub ajavahemikul 12.02.2024 – 13.05.2024.

Kuupäevadel: 12.02.2024, 14.02.2024, 19.02.2024, 21.02.2024, 26.02.2024, 28.02.2024, 04.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 18.03.2024, 20.03.2024, 25.03.2024, 27.03.2024, 28.03.2024, 01.04.2024, 03.04.2024, 08.04.2024, 10.04.2024, 15.04.2024, 17.04.2024, 22.04.2024, 24.04.2024, 25.04.2024, 29.04.2024, 02.05.2024, 06.05.2024, 08.05.2024, 09.05.2024 ja 13.05.2024 toimub õppetöö kell 18.00-20.15.

NB! 11.03.2024 kell 10.00-17.15, 12.03.2024 kell 10.00 – 13.15 ja 13.03.2024 kell 10.00-17.15 toimuvad veebipõhiselt Maksuarvestuse teemade eriseminarid!

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 18.03.2024- 15.04.2024.

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele