Avaleht /

Kinnisvara

Uus sisetöökohtade valgustuse standard EVS-EN 12464-1:2021

Eesti Standardimis- ja Akredit...

Tallinn

26.10.2021
228 €
Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamine

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

03.05.2022
99 €
Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

05.04.2022
99 €
Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

02.12.2021
99 €
Korteriühistu juhtimise ABC

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

30.11.2021
224 €
Investeeringute kajastamine raamatupidamises

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

25.11.2021
175 €
Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

24.11.2021
99 €
Üüriinvesteeringute finantsanalüüs

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

18.11.2021
99 €
Investeerimine ärikinnisvarasse

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

07.10.2021
124 €
Kinnisvaraturundus

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

01.11.2021
199 €
Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja dokumenteerimise ko...

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

16.11.2021
175 €
Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

04.11.2021
175 €
Kinnisvaraõiguse ABC

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

28.09.2021
175 €
Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

21.10.2021
99 €
Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

14.10.2021
175 €
Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

06.10.2021
175 €
Kasutusluba ja selle taotlemine

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

26.10.2021
175 €
Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

08.10.2021
199 €
Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

23.11.2021
124 €
Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

27.10.2021
175 €
Kinnisvara arendusprojekti juhtimine

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

07.12.2021
199 €
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja koht...

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

08.11.2021
199 €
Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

05.10.2021
124 €
Ärikinnisvara vahendamine

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

24.11.2021
199 €
Kinnisvara müügikoolitus

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

17.11.2021
224 €
Kinnisvara ABC

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

09.11-11.11.2021
299 €
Üürikoolitus

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

18.10.2021
224 €
Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

02.11.2021
99 €
Kinnisvara hindamise ABC

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

01.10.2021
199 €
Kinnisvaraturu ülevaade 2021 III kvartal

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

29.09.2021
99 €
Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

21.10.2021
99 €
Kinnisvara täiendkoolitus

Kinnisvarakool OÜ

Tallinn

12.10-20.10.2021
324 €