Avaleht / uudised / Uus teenus! Veebiseminarid IT Koolituses

Uus teenus! Veebiseminarid IT Koolituses

Viime läbi veebiseminare organisatsioonide sisekoolituste läbiviimiseks. Veebiseminar lubab õpet läbi viia kasutades veebipõhist ligipääsu õppeprotsessile ja õppesisule. See omakorda võimaldab veebiseminaridel osaleda olenemata õppija asukohast. Oluline on vaid ligipääs arvutile ja internetile.

Veebiseminari võimalused:
• Õppija pääseb õppima olenemata oma füüsilisest asukohast
• Ühel koolitusel võib osalejate arv olla väga suur
• Võimalus seminari lindistamiseks ja järelvaatamiseks Veebiseminarid sobivad sellise sisu edastamiseks, mille keskmeks on teadmiste või arusaamade omandamine. Oskuste omandamiseks sobib siiski rohkem klassikoolitus, kus koolitaja saab vajadusel õppijat koheselt juhendada, abistada.

Personaalse klienditeenuse raames aitame täpsustada, milline koolitusvorm on organisatsiooni töötajate arenguvajadust silmas pidades kõige tõhusam.
Rohkem informatsiooni:
kursus@koolitus.ee, telefon: +372 618 1727