Avaleht / uudised / TLÜ Avatud ülikooli artikkel: Film kui õppemeetod

TLÜ Avatud ülikooli artikkel: Film kui õppemeetod

Filmi saab rakendada väga edukalt õppemeetodina, mille abil on võimalik teha näiteks juhtumianalüüsi
või korraldada keeleõpet. Põhjus, miks film võib kujuneda üheks mõjusaks õppemeetodiks, on see, et
tegemist on liikuva looga ning inimestele meeldivad lood. Juba Aristoteles ütles, et kõige aluseks on lugu ja selle ülesehitus.
Lugude mõjusus seisneb kuulajate, vaatajate ja lugejate emotsioonides ehk hea lugu tekitab inimlikke emotsioone (nt sümpaatia, empaatia või isegi oma lemmiktegelase ning tema kogemuste ja läbielamistega samastumine).

Olgu siis tegemist visuaalse või jutustatava looga, kuulajad kaasavad sellesse protsessi oma emotsioonid, mis omakorda haarab töösse inimeste alateadvuse. Mõtte taga peituv emotsioon loob tugevama või nõrgema tähenduse inimese jaoks ning teadvustatud
ja teadlikud mõtted ei ole nii mõjusad kui teadvustamata ja alateadlikud.

Eksperdid, kes on inimeste alateadvust uurinud, on üldjuhul seisukohal,et alateadvus on inimesest kui tervikust tunduvalt suurema ja olulisema osakaaluga kui päristeadvus, kujundades meid tegelikult isiksustena.

Mis on need olulised elemendid, mis teevad filmist tõhusa õppemeetodi?

TÄISPIKKA ARTIKLIT SAAD LUGEDA SIIT: www.tlu.ee/UserFiles/Avatud%20%C3%BClikool/28-29_film%20kui%20oppevahend_A.Leppiman.pdf