Avaleht / uudised / Tasuta kursused 7300 inimesele üle Eesti

Tasuta kursused 7300 inimesele üle Eesti

Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis hiljuti täienduskoolituse riiklik koolitustellimus 2020. aastaks, mis toob 7300 inimeseni 599 tasuta kursust. Tasuta tööalaseid koolitusi on pakutud alates 2009. aastast kokku ligi 100 000 inimesele.

Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul täituvad tasuta kursused igal aastal väga kiiresti. „Kursustel osalemine on populaarne, mis näitab, et inimesed mõistavad elukestva õppimise olulisust järjest rohkem. Huvi korral tasub kiiresti tutvuda terve kursuste nimekirjaga, et leida enda tööalaste oskuste täiendamiseks sobivaim.“ Haidak lisas, et inimesed hindavad kõrgelt kursustel omandatud oskusi, õpivad hoolega ning katkestajate hulk on väga väike.

Kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist, et olla tööturul edukamad. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele hoolimata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel puudub erialane haridus, kuna nemad on enesetäiendamisel vähem aktiivsed.

Pakutavad kursused on valitud koostöös koolidega lähtudes valdkondlikust ja piirkondlikust koolitusvajadusest. Koolitustellimuse kujundamisel arvestatakse Eestis tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteem OSKA raames valminud raportite soovitustega. Kursuste pikkus on 26-160 akadeemilist tundi, millele võib lisanduda iseseisev töö. Riikliku täienduskoolituse kursuste puhul on tegemist tööalaste kursustega, üldharivaid ega hobikoolitusi ei pakuta.

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu.

Täpsema info kursuste ja nendele registreerimise kohta on leitav koolide veebilehtedelt või aadressilt: www.hm.eetasuta-kursused