Avaleht / uudised / Soodusregistreerimine raamatupidamise algkursustele Tallinnas, Tartus ja Pärnus

Soodusregistreerimine raamatupidamise algkursustele Tallinnas, Tartus ja Pärnus

Soodusregistreerimine raamatupidamise algkursustele Tallinnas, Tartus ja Pärnus

Raamatupidamise kursus
Raamatupidamise 60 tunnine algkursus eesti ja vene keeles

Raamatupidamise algkursus eesti keeles algab Tallinnas 09.02.2015 (esmaspäeviti ja kolmapäeviti)

Raamatupidamise algkursus vene keeles algab Tallinnas 10.02.2015 (teisipäeviti ja neljapäeviti)


Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmist raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega ning loob eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele ja teistele huvilistele. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Täiskasvanute Koolituskeskusele on väljastatud raamatupidamise algkursuse läbiviimiseks tegevusluba Haridus- ja Teadusministeeriumi 06. august 2013 nr 377 käskkirja alusel.

Õppekeel: eesti ja vene keel

Koolituse soodushind:

eesti keelses õppetöös soodushind 199 eurot registreerumisel kuni 25.01.2015 (tavahind 229 eurot)
vene keelses õppetöös soodushind 225 eurot registreerimisel kuni 25.01.2015 (tavahind 245 eurot)
Eesti keelsel õppekaval on lektoriks Marika Kaselo

Vene keelsel õppekaval on lektoriks Svetlana Siht

Hinna sees on loengud ja kõik vajalikud õppematerjalid. Isikutele, kes tulevad kahekesi või enam lisa-allahindlus 10%! Lisaks info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot. Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest lõpphind ei muutu!

Tuludeklaratsiooniga saab tagasi 21%!

Nii eesti kui ka vene keele baasil kestavad mõlemad kursused 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd). Õppetöö toimub kaks korda nädalas kell 18.00-20.30 (kokku 15 korda).

Eesti keelsel kursusel toimub õppetöö ajavahemikul 09.02.2014 – 30.03.2015

Vene keelsel kursusel toimub õppetöö ajavahemikul 10.02.2015 – 01.04.2015

Toimumise koht: Tallinna Sikupilli Keskkool, Kivimurru 9, Tallinn. Vajadusel on tagatud koolitusel osalejatele ka parkimisvõimalus.


Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: OÜ Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.


Täiskasvanute Koolituskeskuse koolitused leiate: koolitusinfo.ee/koolitaja/taiskasvanute-koolituskeskus.html