Avaleht /

tellitavad koolitused

/ 21. sajandi õpiruum kui õpilase tuleviku kujundaja

21. sajandi õpiruum kui õpilase tuleviku kujundaja

Grupi suurus
vastavalt vajadusele

Lisainfo

Koolituse kirjeldus

Koolituse käigus uurime, kuidas saab luua õpikeskkonda, mis toetaks kaasaegse õpisisu loomist, soodustaks laste/õpilaste kaasatust õppeprotsessi ning tulevikuoskuste omandamist. Koostame plaani, mida oma õpikeskkonnas ellu viia. Koolitusel on võimalik valida erinevaid fookuseid – klassiruum, kooliruum tervikuna, õueala.

Sihtgrupp

vastavalt vajadusele

Lisainfo ja kontakt