Avaleht / Ehitus, tehnika, Töötervishoid- ja ohutus / Tuletöö tegemise koolitus

Tuletöö tegemise koolitus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
94 €
Asukoht
Erinevad linnad, Üle terve Eesti, kõikides maakondades

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
- Tuletöö olemus ja liigid
- Tuletööga kaasnevad riskid
- Tulekahju olemus ja selle levik
- Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused

2. Ohutus tuletöö tegemisel
- Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
- Nõuded tuletöö tegemiseks
- Vajalikud tingimused tuletööks
- Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
- Tulekustutusvahendid tuletöö kohas
- Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine

3. Tulekahju korral tegutsemine
- Käitumine tulekahju korral
- Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
- Tulekustutusvahendite kasutamine

4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine

5. Teadmiste kontroll (testi sooritamine)

Lektorid

erinevad lektorid

Koolituse ajakava

10:00 - 16:00

Toimumisajad: juunika.ee/koolitused/ohutuskoolitused

Sihtgrupp

Kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega

Registreeru koolitusele