Avaleht / Fotograafia, Huvikursused, Videokoolitused / Fotograafia alused

Fotograafia alused

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
250 €
Asukoht
Kõikjal Eestis, Kõikjal Eestis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Õppekava koostamise alus kutsestandart Fotograaf, tase 4
B.2.1 Portfoolio loomine, reklaamimine, turundamine ja enesearendamine

1) loob eeldused näidistööde pildistamiseks;
2) portfoolio jaoks näidistööde fotografeerimine;
3) valmistab endale portfoolio, kodulehe, tutvustab ennast sotsiaalmeedias, blogis jne;
4) loeb erialakirjandust ning jälgib meediat;
5) on kursis kolleegide tööde ja turuvajadustega, uuemate erialaste tehniliste vahendite ja võimalustega.
B.2.2 Töö lähteülesande analüüsimine ja kooskõlastamine
Tegevusnäitajad:
1) viib end kurssi tellija eesmärkide ja soovidega;
2) kasutab tellijaga suhtlemisel korrektset keelt ning käitumisviise vastavalt hea tava põhimõtetele;
3) analüüsib ülesannet, lähtudes tellija eesmärgist;
4) täpsustab töö valmimise tähtaja ja lõppväljundi (kogus, formaat jms);
5) analüüsib pildistamise aja ja koha ning valib sobiva tehnilise varustuse ja võtte meetodi (fookuskaugus,
teravussügavus jms), lähtudes töö eesmärgist;
6) koostab esmase hinnapakkumise vastavalt lähteülesandele;
7) koostab fotografeerimise ajakava, lähtudes eesmärgist;
8) valib fotografeerimiseks sobiva tehnika, lähtudes eesmärgist;
9) fikseerib tellijaga fotografeerimise ajakava.

B.2.3 Fotografeerimine
Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tellija valmisolekut (aeg, koht, tegevused jms) tööks.
2) Kontrollib võttetehnika, toiteallikate, valgustehnika, logistika jms tehnilist valmisolekut tööks.
3) Lähtudes töö eesmärgist:
a) valib õige pildistamismeetodi, fookuskauguse, ava ja sügavusteravuse;
b) hindab olemasolevat valgust, selle suunda, värvust, intensiivsust ja kontrasti;
c) otsustab lisavalguse vajaduse.
4) valib sobiliku võtteplaani ja reeglipärase kompositsiooni vastavalt lõppväljundile ning vajadusel pildistab
alternatiivsed kompositsioonid;
5) selgitab pildistatavatele soovitud eesmärki korrektselt ja arusaadavalt;
6) suunab ja juhendab pildistatavaid, nende poose, emotsioone, liikumist, lähtudes soovitud eesmärgist;
7) veendub, et soovitud eesmärk on saavutatud;
8) vajadusel jätkab pildistamist või liigub järgmisesse etappi või lõpetab võtte.

Lektorid

Andres Adamson

Koolituse ajakava

kokkuleppel

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks tulevased fotograafid ja fotograafiat töövahendina vajavad muude elukutsete töötajad. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Registreeru koolitusele