Avaleht / Ehitus, tehnika, Töötervishoid- ja ohutus / E-ÕPE: Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

E-ÕPE: Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
129 €
Asukoht
Erinevad linnad, Üle terve Eesti, kõikides maakondades

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. Ehitusettevõtja üldkohustused töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel

Tööinspektsiooni teavitamine
Tööohutusplaan
Töötajate väljaõpe
Tervisekontroll
2. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisel

3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

Ohutuse korraldus ehitusplatsil
Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd
Ehitamine ja ohutuse kontrollimine
Ohutegurid ja ohutusnõuded
Kaitsevahendid ja-meetmed
Esmaabi
Välistöökohtade ohutus
Tellingud ja muud töövahendid
Lammutustöö ohutus
Asbestiohuga seotud tööd
Kõrgusest kukkumise vältimine
4. Muud töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõuetega peab arvestama ehitamisel

5. Levinumad rikkumised ehitusplatsidel

6. Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale

7. Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamine

Lektorid

Ants Vurma

Sihtgrupp

Ehituse (sh teedeehitus) projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud, ehitusjärelvalve spetsialistid.

Registreeru koolitusele