Avaleht / Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / 24-tunnine töötervishoiu-ja tööohutusealane koolitus

24-tunnine töötervishoiu-ja tööohutusealane koolitus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
159 €
Asukoht
Üle Eesti, Üle Eesti, Üle Eesti

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1.Üldsätted

Töökeskkonna mõiste
Töökoht
Töövahendid
Töötajate tervisekontroll
Tööolme
Töötajate juhendamine ja koolitus
Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus
Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
Riiklik järelvale
Õnnetusoht-elektri ohutus

2.Töötervishoiuja tööohutuse korraldus
Riigi tasandil
Ettevõtte tasandil
Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
Töötajate tervisekontroll
Koostöö õiguslikud alused
Tööandja kohustused, õigused ja vastuts töökeskkonna ja töötingimuste loomisel ja tagamisel

3.Riskianalüüs
Riskianalüüsi mõiste
Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
Riski hindamise meetodid
Riskide ohjamise abinõud
Ergonoomia


4.Töösuhted ja tööaeg, haldus- ja kriminaalvastutus
Töösuhete tekkimine ja töölepingu sõlmimine
Tööaeg ja puhkeaeg
Puhkus
Töösuhte lõpetamine
Riiklik järelvalve ja tööandja vastutus

Vaata: www.nort.ee/wpnort/ettevotlusalane-koolitus/24-tunnine-tootervishoiu-ja-tooohutusealane-koolituskursus

Lektorid

Veronika Kruustik, Raiko Leosk, Tiina Leosk, Mari-Loore Pavel jt.

Koolituse ajakava

Koolitus toimub kolmel päeval
Vaata toimumisaegu ja kohti -nort.ee/tooohutusalane_koolitus

Sihtgrupp

Nimetatud koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõik, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.

Registreeru koolitusele