TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias on täiendusõppega tegeletud alates 1992. aastast. Praeguseks on kultuuriakadeemia kujunenud oma valdkonna populaarseks täiendusõppekeskuseks. Iga aastaga on täienduskoolitustel osalejate arv kasvanud.

Kursusi viivad läbi Tartu Ülikooli ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning kultuuri- ja haridusvaldkonna spetsialistid teistest kõrgkoolidest ning koolitusorganisatsioonidest.

Mille poolest erineme teistest koolitajatest?
- Võrreldes teiste koolitajatega on kultuuriakadeemia täiendusõppe kursustel väga soodne hind.
- Meie kursustel on läbivaks metoodikaks õppimine ja õpetamine loovuse kaudu. Seda võimaldab õppejõudude tihe seos loominguliste erialadega nii akadeemia tasemeõppes kui ka praktilises töös.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täiendusõppetalitus pakub koolitusi järgmistes valdkondades:
- kultuurikorraldus ja huviharidus, pedagoogika ja andragoogika, kultuuridevaheline kommunikatsioon, seikluskasvatus, noorsootöö, simulatsioon ja mängumudeldus;
- tantsukunst, teatrikunst, teatrikunsti visuaaltehnoloogia;
- rütmimuusika, pärimusmuusika, koolimuusika, muusikapedagoogika, muusikatehnoloogia;
- rahvuslik tekstiil, rahvuslik ehitus, rahvuslik metallitöö;
- raamatupidamine;
- võõrkeeled.
Ettevõtte nimiTÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
E-postmargit.kink@kultuur.edu.ee
Telefon5855 3137
Kodulehtwww.kultuur.ut.ee/et/taiendusope
AadressPosti 1, Viljandi, Viljandi mk