TJO Konsultatsioonid

TJO Konsultatsioonid on Eesti erakapitalil põhinev firma, mis alustas tegevust 1997. aastal. Tänaseks on ettevõttest saanud Eesti üks juhtivatest konsultatsioonifirmadest juhtimissüsteemide arendamise, strateegilise juhtimise, tootmise efektiivsuse tõstmise ja lean-programmide alal.
OÜ TJO Konsultatsioonid kaasabil on tänaseks välja arendatud ning sertifitseeritud üle 250 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi. Oleme olnud toeks enam kui 100 ettevõtte strateegilise ja ekspordiplaani koostamisel.
OÜ TJO Konsultatsioonid missiooniks on aidata kaasa organisatsioonide tulemuslikkuse suurenemisele
Meie teenused jagunevad laias laastus nelja gruppi:
1. Organisatsiooni efektiivsuse suurendamine, sh:
Tootmise (ja organisatsiooni kui terviku) efektiivsuse analüüsimine
Tootmise (ja organisatsiooni kui terviku) efektiivsuse tõstmine
Lean põhimõtete ja tehnikate juurutamine
Protsesside kaardistamine, korrastamine ja kadude vähendamine
2. Rahvusvahelistele nõuetele vastavate juhtimissüsteemide arendamine, sh:
ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamine
OHSAS 18001 või EVS 18001 nõuetele vastava töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamine
Erinevatele standardite nõuetele vastava juhtimissüsteemi väljaarendamine (ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, EMAS, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001, EVS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, HACCP, BRC, IFS, ISO 27001, ISO 28000, ISO 50001 jm)
CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine
FSC või PEFC nõuetele vastava tarneahela juhtimissüsteemi väljaarendamine
Tootmisohje süsteemi arendamine
ISO 10002 juhistest lähtuva kliendikaebuste käsitlemise süsteemi juurutamine
Klienditeenindussüsteemide väljaarendamine
Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv tugi-/ hooldusteenus,
Siseauditite käivitamine ja läbiviimine teenustööna,
3. Organisatsiooni strateegiate väljatöötamine ja juurutamine, sh:
Strateegiliste ja ekspordiplaanide koostamine
Arendustöötaja kaasamisega seonduva äriplaani väljatöötamine
Tootearendusprojektide ettevalmistamine
Tasakaalus juhtimislaua (BSC) rakendamine
4. Avalike ja organisatsioonisiseste koolituste läbiviimine, sh:
Arenguprogrammide läbiviimine, nt: Kvaliteedijuhi arenguprogramm (www.tjo.ee/10859) – 7 koolituspäeva organisatsiooni ja juhtimissüsteemi edasiarendamiseks ning tulemuslikkuse tõstmiseks
Juhtimisoskuste arendusprogramm (www.tjo.ee/10865) – 7 koolituspäevast koosnev juhi juhtimiskompetentside ja isikliku tulemuslikkuse arendamiseks
Tootmisjuhi arenguprogramm (vt www.tjo.ee/10869) – 7 koolituspäevast koosnev programm, mis aitab tootmisjuhil värskendada oma teadmisi ja vahetada kogemusi teiste omasugustega
Lean metoodikate rakendamine (www.tjo.ee/10870) – 7 koolitusest koosnev programm, mis annab ülevaate, kuidas lean põhimõtteid ja tehnikaid praktikas rakendada
NB: Kõiki loetletud jpt programme (nt 6 sigma koolitused, kvaliteediinseneri koolitused, tootearenduse, loovuse, juhtimisvõimekuse, klienditeeninduse taseme tõstmise jpm koolitused, vt ka www.tjo.ee/3081) on võimalik tellida sisekoolitustena!
Erinevate avalike koolituste läbiviimine (vt www.tjo.ee/838)
Organisatsioonisiseste koolituste läbiviimine (lähtuvalt klientide vajadustest)
Ettevõtte nimiTJO Konsultatsioonid
E-posttiina@tjo.e
AadressNarva mnt 31, Tallinn, Harjumaa