Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ on psühholoogilisi koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte. Meie kliendid on erinevad Eesti avalikus-, era- ja kolmandas sektoris tegutsevad organisatsioonid. Me lähtume oma tegevustes järgmistest põhiväärtustest: personaalsus, süsteemsus, püsivus, sügavus ja innovaatilisus. Läheneme igale kliendile personaalselt, arenguprotsessid on koos kliendiga valminud „rätsepatöö“, mida on võimalik saavutada läbi pikaaegsete kliendisuhete hoidmise. Arendustegevusele võtame kui pikaaegset/püsivat protsessi, kus arendus toimub süsteemselt läbi erinevate organisatsiooni tasandite ja tegevuste. Kõigil meie koolitajatel on psühholoogiline, pedagoogiline ja/või andragoogiline taust, mis annab teenusele psühholoogilise sügavuse. Meie ettevõtte innovaatilisus seisneb eelkõige „õppima õppimise“ õpetamisest, klientidele pakutakse teadmisi/oskusi, mis võimaldavad neil endil leida sisemist ressurssi ja valmisolekut edasiseks enese- ja organisatsiooni terviklikuks arendamiseks. Tänasel päeval ei ole süsteemne arendustegevus ning „õppima õppimise“ temaatika Eesti koolitusmaastikul piisavalt välja arenenud ja just seda suunda me soovime pakkuda. Toome siinkohal välja ka mõned koolitusteemad mida läbi viime:
 Müügitreeningud
 Telefonimüük
 Meeskonnatöö treening
 Meeskonna juhtimine
 Koostöötreeningud
 Loovus ja innovatsioon
 Innovaatiline juhtimine
 Energia vs sünergia?
 Motivatsioon ja motiveerimine
 Aja planeerimine
 Mentorlus ja juhendamine
 Enesejuhtimine ja sisetasakaal
 Stressijuhtimine
 Klienditeenindus
 Teenidusjuhtimine
 Personalivalik
 Enesekehtestamine
 Suhtlemistreening
 Läbirääkimised
 Esinemisoskused
 Koolitaja koolitus
 Isiksuse areng
Ettevõtte nimiAeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ
E-postsigne@aeternum.ee
AadressEhitajate tee 110, Tallinn, Harju