Avaleht / uudised / Millist maksureformi Eesti vajab?

Millist maksureformi Eesti vajab?


Maksud ja maksupoliitika


OÜ1logoMP_c21. jaanuar 2015

04. veebruar 2015

Koolituse toimumine aadressil : Tallinn, TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3Maksud erutavad meeli ja kütavad kirgi. Sageli lähtutakse emotsioonidest, mitte teadmistest. Selleks et saada teoreetiline ülevaade maksupoliitika ja maksude olemusest ja funktsioonidest, maksupoliitilistest muudatust, nende võimalustest ja tagajärgedest, maksude mõjuritest, struktuurist jms pakub OÜ Majanduspartner uut ühepäevast koolitust teemal;
“MILLIST MAKSUREFORMI EESTI VAJAB? MAKSUD JA MAKSUPOLIITIKA”Koolituse kestvus: 5 akadeemilist tundi (a 45 minutit)Koolitusel käsitletavad teemad
1. Mis on toimunud maksudega Euroopa Liidus ja maailmas viimasel kümnendil?

maksukoormus ja selle muutused

maksud ja majandustsükli seosed

maksustruktuuri muutused

Käsitletakse maksustamise üldisi trende Euroopa Liidu riikides; maksumaksupoliitika põhimõtteid majandustsükli raamistikus ja maksustruktuuri muutusi erinevates EL maades. Tuuakse välja Eesti maksupoliitika üldised trendid ja maksusüsteemi struktuursed muutused.2. Missuguseid funktsioone riigi seisukohalt maksud täidavad?

eelarvetulud

ümberjaotamine

stabiliseerimine

Selgitatakse maksustamise olemust ja üldisi põhimõtteid. Tuuakse välja maksude funktsioonid ning analüüsitakse erinevate maksude omadusi. Vaadeldaks erinevate maksude mõju tarbijate ja ettevõtete käitumisele ning maksude regulatiivset rolli. Analüüsitakse Eesti maksukeskkonna konkurentsivõimelisust globaalses raamistikus.3. Missugused on erinevate maksude põhimõtted?

maksude liigid (otsesed ja kaudsed maksud; sotsiaalkindlustusmaksed)

maksubaas (tarbimis-; tööjõu-; kapitali ja looduskeskkonnaga seotud maksud)

riiklikud ja kohalikud maksud),

tulumaksud (füüsilise isiku tulumaksud; kasumimaksud)

tarbimismaksud (käibemaks ja aktsiisid)

kinnisvaramaksud

Selgitatakse maksude liigituse põhimõtteid ja efektiivse maksustruktuuri olulisust. Selgitatakse, miks ei saa kasutada ainult „häid makse“ ning miks on ühiskonna jaoks oluline hea maksustruktuuri kujundamine.

Tuuakse välja Euroopa Liidu seisukohad maksustruktuuri kujundamisel ja Eesti maksude struktuuri muutused viimasel kümnendil.4. Missugust maksureformi vajab Eesti?

missugune on hea maksutulude struktuur?

tulumaks astmeliseks?

mida teha kasumimaksuga?

kuidas alandada tööjõumaksude taset?

Eesti jõudmine käesolevasse arengufaasi on toonud kaasa ka vajaduse oluliselt muuta maksupoliitikat ja maksustamise põhimõtteid. Maksureform eesmärgiks on viia läbi struktuursed muutused ja kaasajastada erinevate maksude ülesehituse põhimõtted. Põhimõttelise maksureform eesmärgiks on erinevate maksude üheaegne uuendamine ning nende kohandamine Eesti ees seisvate eesmärkidega.Viktor TrasbergLektor: Viktor Trasberg,

Tartu Ülikooli majandusteooria dotsentKoolitus on majandusteoreetiline ja ülevaatlik. Kasutatakse rohkelt illustreerivat faktimaterjali ja andmeid teema avamiseksKoolituse ajakava13.00.-14.30. LOENG

14.30.-14.45. KOHVIPAUS

14.45.-16.15. LOENG

16.15.- 16.30 VAHEAEG

16.30.- 17.15. LOENGSaada meil ja küsi lisa !

www.majanduspartner.ee, 5067751 ja toomas@majanduspartner.ee