Avaleht / uudised / Koolitustoetused aitavad areneda

Koolitustoetused aitavad areneda

Koolitustel käimine ning enda pidev vaimne ja füüsiline arendamine on miski, mida peaks regulaarselt tegema igaüks. Uued tehnoloogiad, mõtteviisid, kogemused ja tutvused, ametid ja oskused on need, mis teevad koolitustest olulise arenguvõimaluse meie elus. Mida aga teha siis, kui koolituste jaoks raha napib?

Variante, kust saada koolitustel käimiseks kas osalist või täielikku toetust, on mitmeid. Palju on tegelikult ka neid koolitajaid, kes saavad oma vajamineva raha riigilt, Euroopa Liidult või muudelt organisatsioonidelt-ühingutelt ning tänu sellele saavad osalejad nautida uute oskuste ja teadmiste omandamist tasuta.

Üheks Eestis kõige levinumaks koolituste pakkujaks on Töötukassa, kes end koolitajana välja ei reklaami, kuid läbi kelle on tuhandetel töötutel võimalus end täiendkoolitada ja isegi uus amet selgeks õppida. Töötukassa aitab omalt poolt igati, et registreeritud töötud leiaksid endale uue töö ning saaksid naasta tööturule. Selleks, et töötutel oleks võimalus võimalikult ruttu endale meelepärane töö leida, pakub Töötukassa oma klientidele tööturukoolitusi. Tööturukoolituste eesmärk on anda töölesaamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. See, et koolitustele saada, oleneb aga iga indiviidi taustast, töösoovist ning motivatsioonist ise vaeva näha töö saamise eesmärgil. Pole nii, et valid nende koolituspartnerite kodulehtedelt välja endale kõige meelepärasemad koolitused ning saadki kohe minna. Ei, oma konsultandile tuleb selgitada ja põhjendada, milliseid koolitusi on sul vaja tööturule sisenemiseks ning kui konsultant on nende vajadustega nõus, siis suunatakse sind edasi vastava koolitaja juurde. Kuigi igale inimesele on Töötukassas ette nähtud maksimaalselt 2500 eurot koolituskulude katteks, siis tuleb oma vajadused ja soovid väga hoolikalt ära põhjendada. Töötukassa võib katta ka töötu või koondamisteatega tööotsija kutse-või pädevustunnistuse ja mootorsõiduki juhi õigust tõendava dokumendi saamisega seotud kulu ja riigilõivu kulu. Siiski peab ka see olema eelnevalt Töötukassa konsultandiga kokku lepitud, mis taandab kõik taaskord veenmis-ärarääkimis- ning oma konsultandiga läbisaamisoskusele.

Teine populaarne ning eelkõige ettevõtjaid toetav sihtasutus, kuhu koolitustoetuste saamiseks pöörduda tasub, on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). EAS pakub erinevaid toetusvõimalusi ja lahendusi, mis aitavad alustaval ettevõtjal oma äri käima lükata. Alustajaid toetades peavad nad silmas oma peamisi eesmärke: rohkem alustavaid ettevõtjaid, ettevõtete suurem ellujäämismäär ja rohkem kiiresti kasvavaid ettevõtteid. Sellest tulenevalt on neil ka erinevad toetused – stardi-, kasvu- ja disaininõustamise toetus ning innovatsiooniosakud. Saades EASist näiteks starditoetust, mis on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavaid rahalisi vahendeid jätkusuutliku ettevõtte käivitamiseks, tuleb meeles pidada, et EAS jagab raha põhivara soetamiseks ning turundustegevuste läbiviimiseks. Planeeritavatesse tegevustesse saab sisse kirjutada ka erinevad koolitused, kui need kulud on põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud projekti teostamiseks.

Ka Haridus-ja Teadusministeerium vahendab erinevaid võimalusi, taotlemaks vahendeid täiskasvanute koolitusteks. Näiteks toetab Grundtvig programm täiskasvanud õppijate ja koolitajate valdkonnas tegutsevate spetsialistide üle-Euroopalist koostööd. Programm on mõeldud kõigile elukestva õppe ja täiskasvanute koolituse valdkonnas tegutsevatele institutsioonidele ja inimestele. Läbi selle programmi saab rahastust erinevatele projektidele ning koolitustele, õppevisiitidele ja praktikatele jne.

Samuti on käimas ka Põhja-ja Baltimaade täiskasvanuhariduse alane koostööprogramm Nordplus Adult, mille eesmärgiks on edendada ja tugevdada koostööd Põhja-ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduse valdkondades. Lisaks on võimalus taotleda toetusi erinevatele koolitus-ja arendusprojektidest hasartmängumaksust.