Avaleht / uudised / Kinnisvaramaakleri kutseeksam 17.04.2014

Kinnisvaramaakleri kutseeksam 17.04.2014

Käimas on toimuva kinnisvaramaakleri kutseeksamile registreerimine ja avalduste esitamine.
Kutseeksamil osalemise avalduste esitamise tähtaeg on 23. märts 2014

Kinnisvaramaakleri kutseeksam toimub 17. aprill 2014.a. Kutseeksami suuline osa toimub 18. või 19. nädalal.

Toimumise koht IT Kolledž, Raja tn. 4C Tallinn

NB!
1) Kasutusel on uus avalduse ja CV vorm ja need on leitavad EKMK kodulehel ning lisatud ka kirja manusesse.

2) Samuti on täiendatud kutse andmise korda www.maakleritekoda.ee/kutse-andmine/kutse-andmise-kord ning eksami läbiviimise korda, uue nimetusega Hindamisstandard www.maakleritekoda.ee/kutse-andmine/eksami-kord

3) Väikesed täiendused on sisse viidud ka Kinnisvaramaakler, tase 5 kutsestandardisse www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10509779

Avaldused ja lisadokumendid palun saata ainult digitaalselt maakleritekoda@maakleritekoda.ee

Avalduse ja täpsema info eksami kohta leiate kodulehelt "Kutse andmine".

Kutseeksamil osalemise nõutavad dokumendid on:
• Avaldus (kodulehel) “Dokumendid” all
• CV
• Vähemalt keskhardust tõendava diplomi koopia
• vähemalt 2 a. pidevat töökogemust tõendavad õiendid tööandjalt
• kutseeksami tasu maksmist tõendav maksekorraldus

Kutsetunnistuse taastõendamise eksamile tulijatel esitada:
• Avaldus (kodulehel) “Dokumendid” all
• õiend tööandjalt jätkuva töökogemuse kohta
• kutseeksami tasu maksmist tõendav maksekorraldus

Teistkordsele taastõendamisele tulijatel tuleb esitada:
• Avaldus (kodulehel) “Dokumendid” all
• viimase 5 a. kinnisvaramaakleri tegevuse analüüs
• õiend tööandjalt jätkuva töökogemuse kohta
• täiendõppe tunnistustekoopiad (kohustuslik 30 akad. tundi)
• kutseeksami tasu maksmist tõendav maksekorraldus

Eksamitasud:

Kutseeksami tasu 200€
EKMK liikmele 100€

Kutse taastõendamise tasu 100€
EKMK liikmele 50€

NB! Kutseeksamil osalemiseks soodustingimustel liikme hinnaga, peab olema EKMK liige vähemalt 1 aasta. Liikmel ei tohi olla liikmemaksu võlgnevust.

Avaldused koos nõutavate lisadokumentidega palun saata:

•Sisse skänneeritult või digiallkirjastatult e- postiga aadressile maakleritekoda@maakleritekoda.ee

Täiendav info tel. 562 09000 ja maakleritekoda@maakleritekoda.ee