Avaleht / E-õpe / VEEBIPÕHINE ÕPE! 19.09-21.09.2023 toimub Põhjalik Maksuarvestuse koolitus

VEEBIPÕHINE ÕPE! 19.09-21.09.2023 toimub Põhjalik Maksuarvestuse koolitus

Koolituse aeg
19.09-21.09.2023
Koolituse hind
503 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse läbinud isikutel on põhjalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused maksuarvestusest, täpsemalt: Eesti maksusüsteemist; maksude liigitusest; maksuseadusest; maksumenetluse üldpõhimõttetest; rahvusvaheliste tehingute maksustamisest ning sanktsioonidest, mida on võimalik rakendada maksuseaduste rikkumise korral. Ülaltoodud teemade juures tuuakse välja asjakohast kohtupraktikat ja lahendatakse maksuteemalisi ülesandeid.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Maksusüsteem
Mis on maks ning millised maksud on olemas? Mida maksude eest saab?

2. Töö tasustamine ja maksustamine
Töötamise register. Töö tegemise vormid ja maksustamise võrdlus. Tulumaks ja maksuvaba tulu. Sotsiaalmaks ja selle erijuhud. Töötasu alammäär. Bruto- ja netotasu. Ravikindlustuse kehtivus. Haigushüvitise maksmine ja maksustamine. Puhkusetasu maksmine ja maksustamine

3. Ettevõtlus ja maksustamine
Ettevõtlustulu maks. Ettevõtte tulumaks. Dividendide maksustamine. Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud

Lähetuskulud. Erisoodustused: mis ON ja mis EI OLE. Ettevõtte sõiduauto ja kaubikute kasutamine. Isikliku sõiduauto hüvitise maksmine. TSD ja selle lisad

4. Käibemaks
Määrad, maksuvaba käive, käibemaksu arvestus, käibe tekkimise aeg – üldreegel, pöördkäibemaks, deklaratsioonid (KMD, KMD INF, VD).

5. Maksumenetluse üldpõhimõtted
Maksumaksja õigused ka kohustused maksumenetluses. Maksuhalduri õigused ja kohustused maksumenetluses. Maksukontrolli läbiviimise põhimõtted.

6. Rahvusvaheliste tehingute maksustamine
Kauba ja teenuse käibe tekkimise koht ja aeg. Ühendusesisene käive, eksport, import, kaugmüük, aheltehingud ja nõudmiseni varu.

7. Käibemaksuvabastused ja sisendkäibemaksu arvestus
Maksuvabastuste mõju, kinnisasja käibemaksuga maksustamine, sisendkäibemaksu mahaarvamise üldised põhimõtted, sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg ja tingimused. Osaline sisendkäibemaksu mahaarvamine ja sisendkäibemaksu ümberarvestus.

8. Käibemaksu eriskeemid
Kasutatud kauba edasimüügi erikord, reisiteenuste maksustamine, OSS erikord, ühendusevälise kaugmüügi maksustamise erikord, postioperaatorite erikord, internetipõhise kauplemiskoha erikord.

Koolituse läbinu:

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

1. omab teadmisi maksukorralduse üldpõhimõtetest;
2. oskab arvestada maksud (suurt rõhku pannakse käibemaksuvabastustele ja sisendkäibemaksu arvestusele ning käibemaksu eriskeemidele) ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele;
3. oskab orienteeruda makse puudutavas seadusandluses ja vastavaid seadusesätteid kasutada;
4. oskab täita ja esitada maksudeklaratsioone;
5.on teadlik rahvusvaheliste tehingute maksustamisest;
6. on teadlik sanktsioonidest maksuseaduste rikkumise korral.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Lektorid

Tõnis Elling ja Kaidi Kallaste

Koolituse ajakava

Toimumise aeg: 19.09.2023 (8 akadeemilist tundi), 20.09.2023 (4 akadeemilist tundi) ja 21.09.2023 (8 akadeemilist tundi)

Koolituse maht: kokku 20 akadeemilist tundi veebipõhist õpet.

Sihtgrupp

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ettevõtte omanikud, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust või tegelevad maksuarvestusega ning raamatupidajad.

Registreeru koolitusele