Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 30.10.2020 algab Praktiline Raamatupidamise algkursus (õhtune ja eesti keelne õpe)

VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 30.10.2020 algab Praktiline Raamatupidamise algkursus (õhtune ja eesti keelne õpe)

Koolituse aeg
30.10-21.12.2020
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Veebipõhine õpe, Veebipõhine õpe, Veebipõhine õpe

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Tegemist on veebipõhiste koolitustega, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.


Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Eesti keelses õppetöös on hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt ja ülesannete kogu (elektroonsel kujul).

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Tarvo Seenmaa

Koolituse ajakava

Veebipõhine raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 30.09.2020 – 21.12.2020.

Veebipõhine raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 30.10.2020 – 21.12.2020.

Veebipõhine õpe toimub igal kolmapäeval ja reedel kell 18.00-20.30. Erand: 21.10.2020 (esmaspäeval) toimub veebipõhine õppetöö kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine).

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd, mis toimub veebikoolitusena ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Tegemist on veebipõhise koolitusega, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.


Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele..

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik. Osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Registreeru koolitusele