Avaleht / E-õpe / VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 07.10.2021 Õigusloome metoodika koolitus

VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 07.10.2021 Õigusloome metoodika koolitus

Koolituse aeg
07.10.2021
Koolituse hind
215 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikud omandanud teadmised ja oskused õigusloome protsessis osalemiseks ning õigustloovate aktide koostamiseks.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Õiguloome metoodika ja normitehnika olemus, mõiste, tähtsus
Õigustloov akt, üld- ja üksikaktide vahetegu
Õigusnormi olemus, elemendid, liigitus
Õiguse süsteem, üldine õigus ja kontinentaalõigus, õiguse perekonnad. Avalik õigus ja eraõigus, õigusharud ja õigusinstituudid
Õigusloome üldpõhimõtted
Õigusaktide hierarhia. Põhiseadus, välislepingud, konstitutsioonilised seadused ja lihtseadused
Õigusaktide süsteem, õigusakti materiaalne ja formaalne külg
Õigusaktide kehtivus ajas ja ruumis
Õigusloome, kui protsess. Õigusloome korraldus ja staadiumid
Õigustloova akti ülesehituse põhimõtted
Õigustloova akti elemendid ja ülesehituse üksused: osad, peatükid, jaod, jaotised, paragrahvid, lõiked punktid
Õiguskeel ja sätete sõnastamine

Koolituse lõpuks koolitusel osalenu tunneb õigusloomeprotsessi ja oskab koostada õigustloovaid akte so seadusi ja määrusi.

Lektorid

Jüri Heinla

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 07.10.2021 kell 10.00-17.15. Koolitus toimub veebipõhiselt veebikeskkonnas zoom, kus osalejal on vajalik arvutit ja Internetiühendus.

Sihtgrupp

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud.

Registreeru koolitusele