Avaleht / E-õpe / Veebiõpe! 18.09.2023 algab Raamatupidamise jätkuõpe koos praktikaga lektori juhendamisel

Veebiõpe! 18.09.2023 algab Raamatupidamise jätkuõpe koos praktikaga lektori juhendamisel

Koolituse aeg
18.09-27.10.2023
Koolituse hind
599 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK: Koolitusel raamatupidamise jätkuõpe koos praktikaga lektori juhendamisel on mõeldud neile, kes soovivad praktilist raamatupidamise jätkuõpet ja praktilist raamatupidamisnõustamist ja -kogemust lektori juhendamisel selleks väljatöötatud materjali ja dokumentidega Merit Programmide toel.

Koolitusel lahendatakse praktilisi ülesandeid elust enesest ja praktika käigus pannakse raamatupidamine programmipõhiselt kokku reaalsete ettevõtte dokumentide põhjal. Lahendame ka raamatupidamise töös tekkivaid probleeme. Varem töötanud või õppinud raamatupidaja saab koolitusel täiendavad teadmised ja oskused muudetud maksusüsteemidest ja finantsaruandlusest.

KOOLITUSEL LÄBITAKSE JÄRGMISED TEEMAD:
• Raamatupidamise seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
• Raamatupidaja kutse-eetika koodeks
• Ostu- ja müügireskontro. ( sh. Ebatõenäoliselt laekuvad kui ka lootusetud arved)
• Varude erinevad arvestusmeetodid.
• Põhivara erinevad amortiseerimise arvestusmeetodid. Kinnisvarainvesteeringud. Põhivara müük ja likvideerimine.
• Laenud ja kohustused.
• Toetused, sihtfinantseerimine.
• Kasutusrent- ja kapitalirent
• Tööseadusandlus.
• Palgaarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm.).
• Raamatupidamise programm Merit Aktiva ja palgaprogramm Merit Palk
• Maksuseadused ja maksud.
• Käibemaks (sh pöördmaksustamine).
• Palgaga seotud maksud.
• Ettevõttega mitteseotud kulud.
• Maksude deklareerimine.
• Import, eksport.
• Lähetus.
• Sõiduauto kasutamise kord.
• Tulude- ja kulude arvestus.
• Kasumiaruanne (skeem 1 ning skeem 2).
• Majandusaasta aruanne.
• Juhtimisarvestus
• Kulude liigitamine ja kuluarvestuse terminoloogia, omahinna arvestus

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Piia Asper

Koolituse ajakava

Raamatupidamise jätkuõpe toimub ajavahemikul 18.09.2023 – 27.10.2023 igal esmaspäeval ja reedel kell 10.00-15.00

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimesele, kes on raamatupidamise algõppe lõpetanud või pisut töötanud raamatupidajana või lõpetanud raamatupidamise algõppe ja soovib jätkata praktilisi õpinguid  ja vajavad praktilist raamatupidamiskogemust

Registreeru koolitusele