Avaleht / Seadusandlus, Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / veebikeskkonnas ZoomTööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

veebikeskkonnas ZoomTööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

Koolituse aeg
26.09.2023
Koolituse hind
89 €
Asukoht
üle Eesti, Üle Eesti, üle Eesti

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

​1. Töökeskkonnaalase tegevuse korraldamine

* struktuuride loomine – mida nõuab seadus ja kuidas seda
ettevõtte huvides rakendada.
* tegevuste planeerimine
* personali kaasamine
* tegevuse analüüs, auditeerimine
* Enesekontroll, riiklik järelevalve.

2. Seadusemuudatused - õigusaktid, kust neid leida ja kuidas on kõige lihtsam jälgida, mis on muutunud.
* Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.

3. Töötajate ohutusalane juhendamine, selleks vajalik
dokumentatsioon.

4. Töökeskkonna ohutegurid
* Raskuste käsitsi teisaldamine ja teised füsioloogilised
ohutegurid.
* Kuvariga töötamine.
* Keemilised ohutegurid
* Bioloogilised ohutegurid
* Füüsikalised ohutegurid.
* Psühholoogilised ohutegurid.

5. Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll

6. Töötajate tervisekontroll. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste
uurimine.

Lektorid

Veronika Kruustik

Koolituse ajakava

kell 10.00-17.00

Sihtgrupp

ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Registreeru koolitusele