Avaleht / Seadusandlus, Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/24 h väljaõppekoolitus

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/24 h väljaõppekoolitus

Koolituse aeg
16.04-18.04.2024
Koolituse hind
194 €
Asukoht
Väike-Paala 1 II korrus (Peterburi Ärikeskus), Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll​2.5. Koostöö3. teema: RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia​4. TÖÖLEPINGUSEADUSEST TULENEVAD NÕUDED
4.1.Töölepinguseadusest tulenevad nõuded töökeskkonna ja-ohutuse korraldamisel.
4.2.Töökeskkonna alaste kulutuste maksustamine.
4.3 Psühhosotsiaalsed ohutegurid (tööstress, läbipõlemine ja kiusamine): mõõtmine ja ohjamine.Kursuse maht
24 akadeemilist tundi

Lektorid

Krista Silbaum

Koolituse ajakava

kell 09.00-16.00

Sihtgrupp

ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Registreeru koolitusele