Avaleht / E-õpe / Tallinnas! 16.10.2023 ja 17.10.2023 -Sissejuhatus kuluarvestusse / Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana

Tallinnas! 16.10.2023 ja 17.10.2023 -Sissejuhatus kuluarvestusse / Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana

Koolituse aeg
16.10-17.10.2023
Koolituse hind
275 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Kui sa soovid teada:

1. Kus ja millele ettevõtte raha kulub ning milliste toodete tootmisest või teenuste pakkumisest ettevõtte teenib kasumit või kahjumit?
2. Toote tegelikku omahinda, et kajastada finantsarvesutse (raamatupidamises) varuna ja määrata sellele õiglane müügihind.

Kuluarvestuse abil on võimalik anda finantsarvestuses (raamatupidamises) registreeritud ettevõttepõhisele kuluinfole toote-, tellimuse- või protsessipõhine sisu ehk LEIDA toote, tellimuse või protsessi KULUTUS ehk omahind. Kuluarvestuse üheks ülesandeks on uurida, kuidas ja mil määral on ettevõttes esinevad kulud seotud erinevate kuluobjektidega (toodete, teenuste ja protsessidega), mille omahinda me soovime teada.


Samuti on kuluarvestuse ülesandeks uurida, kuidas on ettevõtte tulud-kulud seotud tootmismahtudega – millised kulud on tootmismahust sõltumatud, millised sõltuvad – ning millise hinnaga või millises mahus tuleks toodet toota JA MÜÜA/ teenust osutada, et saavutada ettevõtte kõigi kulude katmine ning lisaks soovitud kasumgi.

MIKS KULUARVESTUS ON OLULINE?

Kuluarvestus on oluline nii möödunud perioodide tulemuste HINDAMISEL (tootmisettevõtete jaoks on tootmisomahinna arvutus vajalik näiteks varu soetusmaksumuses kajastamisel) kui ka kavandatavate perioodide tegevusmahtudest tulenevate tulude, kulude ja tegevustulemuse prognoosimisel (eelarvestamisel).

Koolituspäev keskendub kuluarvestuse põhimõistetele ja tehnikatele, mis: 1) võimaldavad kindlaks teha toote või teenusega seotud KULUTUSED ning LEIDA toote või teenuse omahind ning 2) võimaldavad kindlaks teha tegevusmahust sõltuvad ja mittesõltuvad kulud ning hinnata ettevõtte tulemuslikkust mistahes tegevusmahu korral ning leida ettevõtte KASUMILÄVI.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse läbinutel isikutel on teoreetilised baasteadmised ning praktilised oskused äriettevõtte juhtimisotsuste toetamiseks läbi majandus­arvestuse andmete tõlgendamise ja analüüsimise. Saadud teadmised ja oskused panevad aluse suutlikkusele iseseisvalt koostada ja koordineerida äriettevõtte prognooside ja eelarvete koostamist.

Lektorid

Pille Kaarlõp

Koolituse ajakava

Toimumisaeg: 16.10.2023 ja 17.10.2023 kell 10.00-17.15

Sihtgrupp

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD, kes tunnevad huvi ja vajadust lisaks ettevõtte finantsarvestuse (raamatupidamise) korraldamisele finantsandmeid ka juhtimisotsuste vastuvõtmise abistamiseks kasutada. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud finantsarvestuse (raamatupidamise) teadmised. Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, eelarvestajad, ökonomistid, ettevõtete erinevate tasemete juhid: projekti-, protsessi-, osakonna- ja tootejuhid jne.

Registreeru koolitusele