Avaleht / E-õpe / SQL e-koolitus edasijõudnutele

SQL e-koolitus edasijõudnutele

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
119 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
LT Koolitused

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Kursuse läbinu:
*piirab päringu tulemusi ja ühendab tabeleid;
*kasutab matemaatilisi, teksti, kuupäeva ja aja, järjestamise ning analüütilisi funktsioone;
*kirjutab alampäringuid.

Koolituse info:
*E-kursus õppekeskkonnas Moodle
*Maht 20 tundi
*10 õppemoodulit
*9 abistavat videot
*10 valikvariantidega testi, kokku 130 küsimust
*28 automaatkontrolliga SQL ülesannet
*Juhendmaterjalid on koostatud Windowsi põhjal, kuid kursus läbitav ka Maciga.
*Eduka lõpetamise puhul digitaalne tunnistus

Lektorid

e-õpe

Koolituse ajakava

1. Ülevaade SQL päringukeelest
2. Päringu tulemuste piiramine ja andmete eksport (DISTINCT, TOP, LIMIT)
3. Tabelite ühendamine (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
4. Matemaatilised funktsioonid (ABS, CEILING, FLOOR, PI, POWER, ROUND, SQRT, SQUARE, SIGN)
5. Tekstifunktsioonid (CONCAT, LOWER, REPLICATE, TRIM, STR, UPPER, LEFT, LEN, SUBSTRING)
6. Kuupäeva ja ajafunktsioonid (GETADATE, DATEPART, DATENAME, DATEDIFF, DATEADD, SYSDATETIME)
7. Järjestamisfunktsioonid (RANK, DENSE_RANK, NTILE, ROW_NUMBER)
8. Analüütilised funktsioonid (LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE)
9. Alampäringud
10. Kokkuvõte, lõputest ja lõputöö. Edukaks läbimiseks on vajalik sooritada lõputest ning lõputöö 3 ülesannet.

Sihtgrupp

Inimesed, kes oma töös puutuvad kokku andmete ja andmebaasidega. Analüütikud, kontrollerid, projektijuhid, arendajad jt.

Registreeru koolitusele