Avaleht / E-õpe / SQL e-koolitus alg- ja kesktase

SQL e-koolitus alg- ja kesktase

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
299 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
LT Koolitused

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Kursuse läbinu:
*loob, muudab ja kustutab andmebaase, tabeleid ja vaateid;
*kirjutab SQL päringuid, ühendab tabeleid ning järjestab, agregeerib ja filtreerib saadud andmeid;
*kasutab funktsioone ning väärtus- ja tingimusavaldisi.
*piirab päringu tulemusi ja ühendab tabeleid;
*kasutab matemaatilisi, teksti, kuupäeva ja aja, järjestamise ning analüütilisi funktsioone;
*kirjutab alampäringuid.

Koolituse info:
*Sisaldab materjali LT Koolituste algajate ja edasijõudnute SQL e-kursustelt
*E-kursus õppekeskkonnas Moodle
*Maht 40 tundi
*19 õppemoodulit
*17 abistavat videot
*19 valikvariantidega testi, kokku 210 küsimust
*58 automaatkontrolliga SQL ülesannet
*Juhendmaterjalid on koostatud Windowsi põhjal, kuid kursus läbitav ka Maciga.
*Eduka lõpetamise puhul digitaalne tunnistus

Lektorid

e-õpe

Koolituse ajakava

1. Ülevaade SQL päringukeelest
2. Päringu tulemuste piiramine ja andmete eksport (DISTINCT, TOP, LIMIT)
3. Tabelite ühendamine (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
4. Matemaatilised funktsioonid (ABS, CEILING, FLOOR, PI, POWER, ROUND, SQRT, SQUARE, SIGN)
5. Tekstifunktsioonid (CONCAT, LOWER, REPLICATE, TRIM, STR, UPPER, LEFT, LEN, SUBSTRING)
6. Kuupäeva ja ajafunktsioonid (GETADATE, DATEPART, DATENAME, DATEDIFF, DATEADD, SYSDATETIME)
7. Järjestamisfunktsioonid (RANK, DENSE_RANK, NTILE, ROW_NUMBER)
8. Analüütilised funktsioonid (LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE)
9. Alampäringud
10. Algtaseme kokkuvõte, lõputest ja lõputöö. Edasi liikumiseks on vajalik sooritada lõputest ning lõputöö 3 ülesannet.
11. Päringu tulemuste piiramine ja andmete eksport (DISTINCT, TOP, LIMIT)
12. Tabelite ühendamine (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
13. Matemaatilised funktsioonid (ABS, CEILING, FLOOR, PI, POWER, ROUND, SQRT, SQUARE, SIGN)
14. Tekstifunktsioonid (CONCAT, LOWER, REPLICATE, TRIM, STR, UPPER, LEFT, LEN, SUBSTRING)
15. Kuupäeva ja ajafunktsioonid (GETADATE, DATEPART, DATENAME, DATEDIFF, DATEADD, SYSDATETIME)
16. Järjestamisfunktsioonid (RANK, DENSE_RANK, NTILE, ROW_NUMBER)
17. Analüütilised funktsioonid (LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE)
18. Alampäringud
19. Kesktaseme kokkuvõte, lõputest ja lõputöö. Edukaks läbimiseks on vajalik sooritada lõputest ning lõputöö 3 ülesannet.

Sihtgrupp

Inimesed, kes oma töös puutuvad kokku andmete ja andmebaasidega. Analüütikud, kontrollerid, projektijuhid, arendajad jt.

Registreeru koolitusele