Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Veebiseminarid / Soodushind! Tallinnas! 08.03.2024 Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs

Soodushind! Tallinnas! 08.03.2024 Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs

Koolituse aeg
08.03.2024
Koolituse hind
207 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus!

Koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte rahavoogude aruande koostamiseks ja analüüsiks nii mineviku, oleviku kui ka eelarvestatud majandusnäitajate baasil. Koolituse tulemusel oskab õppija kavandada ettevõtte majandustegevuse rahavoogusid ning pakkuda ettevõtte juhtidele tuge rahavooge puudutavate juhtimisotsuste langetamiseks.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Kasum ei taga ettevõtte tulevast edu ega jätkusuutlikust. Rahavoogude aruandes avaldatav informatsioon alusel saame hinnata ettevõtte tõenäost võimet genereerida raha ja raha lähendeid. Mineviku, oleviku ja eelarvestatud tulevaste perioodide rahavood on aluseks ettevõtte väärtuse hindamisel.

Ettevõtte-siseselt saab ja tuleks rahavoogusid jooksvalt koostada ja analüüsida. Rahavoogude aruandel on ka ettevõtte-väliseid tarbijaid. Investorid, toetuste andjad ja võlausaldajad huvituvad ettevõtte väärtusest ehk vabadest rahavoogudest (äritegevuse + investeerimistegevuse rahavood), millega saaks teenindad laenusid või maksta dividende.

Mis on rahavoogude aruande roll eelarve koostamisel? Erinevate stsenaariumide baasil ennustatud rahavood võimaldavad eelarvestatud bilansside ja kasumiaruannete koostamist, mis omakorda annavad väärtuslikku informatsiooni saavutatavatest finantssihtidest.

MIDA KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE? Rahavoogude aruande koostamise nõudeid lähtuvalt RTJ-is 2, IAS-is 7 ja rahandusteooria vabade rahavoogude definitsioonist. Näidete abil koostame mineviku ja oleviku andmete põhjal rahavoogude aruandeid. Harjutame äritegevuse rahavoogude koostamist nii otsesel kui kaudsel meetodil. Erinevate stsenaariumide põhjal tuletame ja prognoosime tulevaste perioodide rahavoogusid ja ettevõtte väärtust. Genereerime eelarvestatud bilansse ja kasumiaruandeid, ning arvutame eelarve vastavust ettevõtte
finantssihtidega.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Rahavoogude aruande koostisosad
Raha ja raha lähendid
Realiseerimata valuutakursi muutused
Saadud/tasutud intressid, dividendid ja tulumaks
Mitterahalised tehingud
2. Rahavoogude koostamine otsesel ja kaudsel meetodil

Äritegevuse rahavood
Investeerimistegevuse rahavood
Finantseerimistegevuse rahavood
3. Rahavoogude eelarvestamine

Eelarvestatud bilanss ja kasumiaruanne
Äritegevuse rahavoogude tuletamine
Investeerimistegevuse rahavoogude tuletamine
Finantseerimistegevuse rahavoogude tuletamine.

Koolituse läbinu:

1. teab bilansi ja kasumiaruande kirjete seoseid rahavoogude aruandega ja sellest tulenevalt;
2. oskab hinnata ja arvutada äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevusega seonduvate otsuste mõju rahavoogudele;
3. oskab koostada aastaaruandes esitatavat rahavoogude aruannet nii otsesel kui kaudsel meetodil;
4. oskab hinnata ettevõtte väärtust vabade rahavoogude alusel;
5. oskab genereerida eelarvestatud bilansse ja kasumiaruandeid ning tuletada nendest rahavoogusid.

Muu asjakohane info: Hind sisaldab materjale ja tõendit!

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Lektorid

Maire Otsus-Carpenter

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 08.03.2024 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD, kes koostavad või tarbivad rahavoogude aruandes toodud andmeid – raamatupidajad, osakonna juhatajad, investorid, võlausaldajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Registreeru koolitusele