Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Veebiseminarid / Soodushind! Tallinnas! 05.10.2023 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

Soodushind! Tallinnas! 05.10.2023 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

Koolituse aeg
05.10.2023
Koolituse hind
227 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! Koolitusel on võimalik osaleda ka veebipõhiselt omades internetiühendust ja arvutit!

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Suhtarvude sisenditeks on üldjuhul kasumiaruandes, bilansis või rahavoogude aruandes esitatud andmed. Koolituse käigus käsitletakse likviidsus, käibekapitali, kapitali struktuuri, tasuvuse ja rentaabluse suhtarve ja nende väljundite hindamise kriteeriume.

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Kasumiga ettevõte võib olla maksejõuetu ja kahjumiga ettevõtte jätkusuutlik. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb,  mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Finantssuhtarvud aitavad meil süsteemselt ettevõtte finantstervist hinnata – määrata ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning fokuseerida olukorra parandamisel.


Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Finantsanalüüsi infoallikad, finantsaruanded
Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
Rahavoogude aruanne

2. Analüüsi sisu ja määratlus, trendid ja rusikareeglid, meetodid

3. Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud

Maksevalmidus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
Staatiline ja dünaamiline likviidsus
Käibekapital ja käibekapitali suhtarvud
Keskmine laekumisperiood
Nõuete käibesagedus
Keskmine laoseis
Varude käibesagedus
Keskmine tasumisperiood
Hankijate käibesagedus
Käibekapital % müügist

4. Kapitali struktuur

Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
Kohustuste/omakapitali suhe
Finantsvõimendus

5.Tasuvuse marginaalid

Finantskulude kaetus
Laenu teenindamise kaetus
Brutokasumi marginaal
Ärikasumi marginaal
EBITDA marginaal
Kasum e TM marginaal
Puhaskasumi marginaal

6. Rentaablus ja tootlikkus

Vara rentaablus
Omakapitali rentaablus
Finantskangi efekt
Investeeritud kapitali tootlikkus

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel.

Koolituse läbinu:

1. teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada;
2. oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
3. saab aru finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadusest eelarvete koostamisel.


Koolitus on sülearvutipõhine.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 05.10.2023 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Isikud, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Samuti isikud, kes analüüsivad ja hindavad ettevõtte või ettevõtete kasumlikkust, maksevõimelisust, jätkusuutlikust. Samuti isikud, kes tellivad ja tarbivad ettevõtte finantstervisega seotud analüüse.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Registreeru koolitusele