Avaleht / Juhtimine, Personaliarendus / Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolituse aeg
05.11.2020
Koolituse hind
125 €
Asukoht
Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolitusel antakse osalejatele ülevaade
riskijuhtimise põhimõtetest ja olulisematest riskihindamise meetoditest ja tutvustatakse
standardeid ISO 31000 ja IEC 31010

Lektorid

Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid

Koolituse ajakava

10.00-11.30 Sissejuhatus

· Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted

· Riskijuhtimise eesmärk

· Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel

· Riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel

11.30-11.45 kohvipaus

11.45-13.15 Riskihindamine IEC 31010 alusel
Milliseid meetodeid kasutada:

· Riskide tuvastamisel

· Riskide analüüsimisel

· Riski suuruse hindamisel

Riskihindamisele järgnevad tegevused

Seosed teiste standarditega

Koolituse kokkuvõte

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide rakendamisest

Registreeru koolitusele