Avaleht / Haridus ja pedagoogika, Juhtimine, Personaliarendus, Seadusandlus / Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
380 €
Asukoht
Tallinn, Tallinn, Tallinn

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

• Personalipoliitika olemus, selle väljatöötamine väikeettevõttes
• Personalitöö erinevad funktsioonid ja täitjad väikeettevõttes
• Uute töötajate leidmine: värbamisallikad ja –tegevused: personalivaliku ettevalmistus, värbamiskanali valik, intervjuud, tagasiside kandidaatidele, valiku protsess
• Isikuandmete kaitse seadus
• Tööle vormistamise protseduur: dokumendid, juhendamised, dokumentatsioon
• Töölepinguseadus: olemus, nõuded, reguleerimisala
• Töölepingu kohustuslikud tingimused, vormistamise nõuded
• Personalitöö normdokumendid: asutuse normdokumendid, personalitöös tekkivate toimikute loetelu, personalitöös vormistatavad dokumendid
• Suhtlus ametkondadega (haigekassa, tööinspektsioon, statistikaamet)
• Puhkuste ajakava
• Töötajate koolitamine: koolitusvajaduse väljaselgitamine, koolituse valik ja korraldamine.

Lektorid

Ülle Mugu, MA

Koolituse ajakava

Algus kell 10.00
Täpne koolituse toimumise aeg teatakse registreerumisel.
Rohkem infot siin: www.personaliekspert.ee/personalitoo

Sihtgrupp

Personalitöötajad, raamatupidajad, sekretärid, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab tööd personalitöö dokumentidega. Koolitusele on oodatud ka töötud, kes soovivad läbi kaasaegsete teadmiste tõsta enda konkurentsivõimet tööjõuturul.

Registreeru koolitusele