Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Isiksuse areng ja psühholoogia, Juhtimine, Personaliarendus / Personalispetsialist

Personalispetsialist

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
350 €
Asukoht
Endla 4, Tallinn, Tallinn

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning saavutada Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .
Koolitusteemad:
B.2.1 Personalitöö korraldamine
Töö analüüs, personalijuhtimise olemus, kujunemine ja funktsioon, selle roll organisatsioonis. Kutsekoda ja kutsestandardi nõuded personalitöötajale. Personalitöö dokumendid: seadusest tulenevad ja soovituslikud. Personalipoliitika ja selle koostamine.
B.2.2 Personalijuhtimise alase sisekommunikatsiooni korraldamise toetamine
Sisekommunikatsiooni olemus, vahendid ja mõju. Kirjalikud ning suulised teated. Standardi nõuded ametikirjadele. Ürituste ja koosolekute tehniline korraldamine ja läbiviimine.
B.2.3 Töötajate motiveerimine ja tasustamine
Organisatsiooni motivatsiooni ja tasustamispõhimõtete koostamine. Motivatsioon ja selle olemus. Sisemine ja väline motivatsioon. Töötajate kõrge motivatsiooni toetamine.
B.2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus
Tööjõuturu välis- ja sisekeskkond. Infoallikad ja nende kasutamine. Personalitöö dokumentide koostamine. Personalitöö registrid ja dokumendid – seaduse nõuded ja hea tava. Töölepingu seaduse nõuded töösuhetele.
B.2.6 Töötajate arendamine ja hindamine
Töötajate värbamisprotsessi kavandamine ja selle seos arendustegevustega. Kompetentsimudeli koostamine ja kasutamine värbamisel ja arendamisel. Arenguvestlused. Koolitustegevuse korraldamine organisatsioonis.
B.2.9 Inimeste juhtimine
Juhtimise olemus. Motiveeriv juhtimine ja delegeerimine. Kaasamise võimalused organisatsioonis. Töökorralduse reeglid kui juhtimise tööriist organisatsioonis. Hoiatus ja selle mõju.

Lektorid

Ülle Mugu

Koolituse ajakava

Koolituspäev algab kell 10.00

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Registreeru koolitusele