Avaleht / Juhtimine, Personaliarendus, Teenindus, Turundus, müük / Müügiesindaja koolitus

Müügiesindaja koolitus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
1 520 €
Asukoht
Betooni 9, Tartu, Tartu

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Õppekava koostamise alus: Müügikorraldaja, tase 5 kutsestandard.
kompetentsi B.2.1 Klienditeeninduse korraldamine,
kompetentsi B.2.3 Müügitöö korraldamine,
kompetentsi B 2.4. Juhendamine ja juhtimine,
kompetentsi B.2.5 Suhtlemisoskus,
kompetentsi B.2.6. Meeskonnatöö oskus,
kompetentsi B. 2.10 Tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõuete järgmine
Koolitusel käsitletavad teemad:
B.2.1. Klienditeeninduse korraldamine
1) teeninduspsühholoogia; 2) kliendikeskne teenindamine; 3) teenindusprotsess; 4) müügitehnikad; 5) kaubandusvaldkonda reguleerivad õigusaktid;
B.2.3. Müügitöö korraldamine
1) müügitöö korraldamine; 2) arvestus ja aruandlus; 3) turundus.
B.2.4. Juhendamine ja juhtimine
1) organisatsioonikäitumise põhimõtted; 2) personalijuhtimine; 3) juhtimise alused.
B.2.5. Suhtlemisoskus
1) suhtleb sõbralikult, kasutades erinevaid suhtlemistehnikaid ning lähtudes heast tavast ja kliendikesksuse põhimõtetest; 2) väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt nii kõnes kui kirjas; 3) käitub suhtlemisel väärikalt, korrektselt ja lugupidavalt.
B.2.6. Meeskonnatöö oskus
1) osaleb aktiivselt meeskonnatöös, näidates üles huvi ja hoolivust oma kolleegide vastu, on avatud ja abivalmis; 2) saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning käituda vastavalt olukorrale; 3) korraldab tööd asjakohaselt ja õiglaselt, arvestades töötajate kompetentsust
B.2.10. Tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõuete järgmine.
1) kaubanduse põhimõisted ja seosed; 2) tööõigus, kaubandusvaldkonda reguleerivad õigusaktid.

Lektorid

Ülle Mugu

Koolituse ajakava

Õppepäevade algus kell 10.00

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased müügiesindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Registreeru koolitusele