Avaleht / Huvikursused, Kinnisvara, Seadusandlus, Veebiseminarid / Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatused alates 01.02.2023 ja aktuaalne kohtupraktika

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatused alates 01.02.2023 ja aktuaalne kohtupraktika

Koolituse aeg
11.04.2024
Koolituse hind
165 €
Asukoht
Tulika 19, Flora Maja, Tallinn, Harjumaa
Koolitaja
Kinnisvarakool OÜ

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Eriomandi kokkulepe
Korteriomaniku esindaja määramine
Viivisemäär ja sissenõudmiskulud
Teabe andmine
Väikesete ühistute raamatupidamise korraldamine
Vaidluste kohtuväline lahendamine
Kasutuskord ja erikasutusõigus
Volinike koosolek
Eriomand ja kaasomand
Kvooruminõue
Esindus
Korduskoosolek
Koosoleku päevakord
Juhatuse ametiaja lõppemine
Majandamiskulude jaotus
Parkimise korraldamine
Valvekaamerad
Korteriomaniku õigus saada teavet
Küttesüsteemi muutmine
Kasutuskorra kokkulepe
Otsuse tühisus
Korteriomandi võõrandamise nõue

Detailne kava: https://www.kinnisvarakool.eekoolitused/korteriomandi-ja-korteriuhistuseaduse-muudatused/

Lektorid

Evi Hindpere

Koolituse ajakava

Koolitus toimub kell 17.00-20.15.

Koolitus toimub hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Detailne ajakava: https://www.kinnisvarakool.eekoolitused/korteriuhistu-pohikirja-ja-kodukorra-koostamine/

Sihtgrupp

- Korteriühistu juhatuse liikmed, kes tegelevad igapäevaselt korteriühistu juhtimisega;
- korteriühistu revisjonikomisjoni liikmed, kelle ülesandeks on kontrollida põhikirjast kinnipidamist;
- kinnisvara korrashoiu ala ettevõtete spetsialistid (elamuhaldurid);
- korteriomanikele-korteriühistu liikmed, kes soovivad teada oma õigusi ja kohustusi.

Registreeru koolitusele