Avaleht / Personaliarendus, Videokoolitused, Veebiseminarid / Exceli koolitus edasijõudnutele. E-õpe

Exceli koolitus edasijõudnutele. E-õpe

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
59 €
Asukoht
Lembitu, Kõikjal Eestis, Kõikjal Eestis
Koolitaja
ahsoo.ee

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

I. Funktsioonid
Funktsioonide sisestamine ja muutmine Excelis
Tingimuslik vahemiku liitmime (SUMIF)
Tingimuslik keskmine (AVERAGEIF)
Tingimuslik loendamine (COUNTIF)
Tingimuslik liitmine mitme kriteeriumi põhjal (SUMIFS)
Tingimuslik keskmine ja loendus mitme kriteeriumiga (AVERAGEIFS ja COUNTIFS)
Tingimuse seadmine valemites "üks VÕI teine" kriteeriumi alusel
Kriteeriumi seadmine teksti osa põhjal
Tingimuste seadmine liitmisele andmebaasi funktsiooniga (DSUM)
Tingimuste seadmine keskmise arvutamisel andmebaasi funktsiooniga (DAVERAGE)
Tingimuste seadmine loendamisel andmebaasi funktsiooniga (DCOUNT(A))
IF funktsiooni kasutamine
Mitme tingimuse korraga seadmine IF funtksioonis I
Mitme tingimuse korraga seadmine IF funtksioonis II (sh ISBLANK ja ISTEXT)
Üks tingimustest (OR) ja kõik tingimused (AND) IF funktsioonis
VLOOKUP funktsioon
Legendi teisaldamine VLOOKUP funktsioonis
Juhusliku väärtuse kuvamine lahtris (RAND ja RANDBETWEEN)
Lahtri arvväärtuse ümardamine (ROUND)
Rahandusfunktsioonid laenu makse arvutamise näitel (PMT)
Ajafunktsioonid TODAY ja NOW
Lahtis oleva teksti suur- ja väiketähtede muutmine (PROPER; UPPER ja LOWER)
Lahtri täitmine teiste lahtrite sisu ja vaba tekstiga (CONCATENATE)
II. Lahtrite sisu
Lahtri sisu viimine erinevatesse veergudesse
Kiirtäite tööriist lahtri sisu kokkupanekul ja lahku viimisel
Samasuguse sisuga lahtrite eemaldamine tabelist
III. Pivot Table
Pivot Table liigendtabeli kasutamise vajadus ja aruandetabeli moodustamine
Andmete lisamine Pivot Table aruandesse
Andmete värskendamine aruande tabelis
Lahtri sisu vaatamine eraldi tabelis ridadena lahtivõetult
Koondtulemuste arvutamise valikud
Veergude teisaldamine ja rühmituse kasutamine
Filtri ja tükeldi kasutamine
Tabeli vormindamine
IV. Nimed ja valideerimine
Nimede kasutamine lahtrite vahemikele viitamisel
Lahtri täitmisele tingimuste seadmine, rippmenüü lisamine lahtrile
Arvu- ja kuupäevavahemiku kriteerium, valesti täidetud lahtritest ülevaade
V. Mõjuanalüüs, solver ja konsolideerimine
Sihiotsing
Solver
Andmetabel
Stsenaariumi haldur
Konsolideerimine
VI. Kaitsmine
Dokumendi kaitsmine salvestamise valikuna
Töölehe terviklik või valitud lahtrite kaitsmine
Toimingute piiramine töölehel
Töövihiku kaitsmine
VII. Makrod
Lihtsam töö makrodega

Lektorid

Asko Uri

Sihtgrupp

Kõik, kes soovivad Exceli oskusi täiendada

Registreeru koolitusele