Avaleht / Autokoolid / D- ja CE-kategooria koosõpe

D- ja CE-kategooria koosõpe

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
1 100 €
Asukoht
Kadaka tee 62a, Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Teooriaõpe

1. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses 10 tundi ;
2. Sõiduki käsitsemine 1 tund;
3. Sõiduki tundmine 12 tundi;
5. Liiklusohutus 7 tundi;
Vahekontroll liiklusreeglite tundmises 1 tund;
Vahekontroll juhtimisoskuses 1 tund;
7. Liikluspsühholoogia 6 tundi;
9. Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad 4 tundi.

Teooriaõpe kokku 40 tundi.

1. Sõiduki käsitsemine 1 tund;
2. Sõiduki juhtimine õppeplatsil 2 tundi;
3. Sõiduki juhtimine liikluses 14 tundi;
4. Sõiduki juhtimine erioludes 2 tundi.

Sõiduõpe kokku 20 tundi.


Pärast koolitust peab õpilane:
1. Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
2. Tundma bussi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
3. Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
4. Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
5. Oskama sõitjaid korrektselt teenindada.
6. Kasutama bussi juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

Lektorid

Peeter Johannson, Mati Malein, Mati-Valdu Kiisa, Kalmer Saare

Koolituse ajakava

* Ühe sõidutunni kestus on 45 minutit.

Sihtgrupp

-

Registreeru koolitusele