Avaleht / Juhtimine, Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö, Teenindus / 24.11.2020 algab Sekretär-asjaajaja kursus Tallinnas

24.11.2020 algab Sekretär-asjaajaja kursus Tallinnas

Koolituse aeg
24.11-26.01.2021
Koolituse hind
311 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolitus annab koolituse lõpetajatele teoreetilised ja praktilised teadmised ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Haldusdokumentide koostamine ja vormistamine

Mõisted asjaajamisest
Dokumendiplangi ülesehitus
Elementide ehk rekvisiitide vormistamine
Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid ja erinevate dokumentide koostamine

NB! Kõik kirjaliigid tehakse tunnis praktiliselt läbi!

II Korrektne eesti keel ametikirjades

Suur ja väike algustäht,
Kokku ning lahku kirjutamine
Sagedasemad vead ametikirjades

III Dokumendiringluse korraldus

Väljasaadetavate dokumentide ringlus ja registreerimine
Saabunud dokumentide ringlus ja registreerimine
Registreerimisraamatu täitmine

IV Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond

Arhiiviseadus
Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord
Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine
Elektroonilised dokumendid
Paber- ja elektrooniliste dokumentide säilitamine

V Teadmised sekretäri etiketist

Kutsed vastuvõttudele
Sekretär ja telefon
Ärikohtumised
Sekretäri ametiriietus
Sekretäri suhtlemisetikett külastajatega
Töökohtumiste teenindamine
Ametikohtumiste liigitamine
Serveerimine ametiruumides
Sekretäri töö korraldamine ja aja kasutamine
Visiitkaart

VI Personalijuhtimine

Personalitöö funktsioonid, eesmärgid ja valdkonnad
Strateegiline planeerimine
Personali planeerimine
Värbamine ja valik
Koolitus ja arendamine
Kompetentsipõhine juhtimine
Karjääri- ja talendijuhtimine
Töötajate hindamine
Arenguvestlused

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused sekretäri etiketist, dokumendi-ja arhiivitöö korraldusest, haldusdokumentide koostamisest ning vormistamisest, eesti õigekeelest ning personalijuhtimise alustest.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Vajalik on isikliku sülearvuti olemasolu.

Lektorid

Katrin Pajunurm

Koolituse ajakava

Sekretär-asjaajaja kursus Tallinnas toimub ajavahemikul 24.11.2020 - 26.01.2021 (igal teisipäeval ja neljapäeval) kell 18.00-20.30.

Kursus kestab 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanuid, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada sekretäri erialal ja kes valdavad eesti keelt.

Registreeru koolitusele