Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 23.11.2020 algab Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus, Tallinnas

23.11.2020 algab Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus, Tallinnas

Koolituse aeg
23.11-04.12.2020
Koolituse hind
359 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

Tööjõud on tööandja jaoks kõige kallim vara ning selle hoidmine on tööandja jaoks ülioluline. Et mitte leida end töövaidluskomisjonist või kohtust või lausa meedia negatiivses kajastuses, tuleb targalt tegutseda juba lepinguid ette valmistades ning hästi tunda tööandja ja töötaja erinevaid õigusi ning kohustusi. Töötasude arvestust on tihti peetud koguni üheks keerulisemaks valdkonnaks raamatupidaja, väikeettevõtja töös. Selle muudab keerukaks valdkonda reguleerivate õigusaktide paljusus ning nende pidev muutmine, samuti õigusaktide erinevad tõlgendusvõimalused.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:

Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
Tööajaarvestus
Erinevate puhkusetasude arvestus
Haigustasu arvestamine
Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
Töötasudega seotud maksuarvestus
Keskmise töötasu arvestamine
Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

Õpiväljundid:

on omandanud teadmised tööandja ja töötaja õigustest ja kohustustest;
on omandanud teadmised töö tegemiseks sobilike lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;
oskab rakendada tööajaga seonduvaid küsimusi (mh summeeritud tööajaga töötamist);
on omandanud teadmised ja praktilised oskused töötasude ja töötasu maksude arvestamise valdkonnas;
omab ülevaadet töösuhte raames arvutatavatest erinevatest tasudest (näiteks keskmise töötasu arvestamise kõige keerulisemad nüansid; erinevad tõlgendused ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamisel, jmt);
oskab orienteeruda õigusaktides sisalduvate lünkade ja vastuolude lahendamisel ning tunneb asjakohast kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikat.

Koolitusega saab ühineda ka veebipõhiselt omades arvutit ja Interneti.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Elena Lass

Koolituse ajakava

Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus kestab perioodil 23.11.2020 – 04.12.2020.

Õppetöö toimub järgmistel kuupäevadel: 23.11.2020, 25.11.2020, 27.11.2020, 30.11.2020, 02.12, 04.12.2020 toimub õppetöö kell 10.00-12.15. Lõunavaheaeg on ajavahemikul 12.15-12.45. Õppetöö jätkub 12.45-15.00.

Õppetöö maht on kokku 35 akadeemilist tundi (30 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Koolitus on sobiv nii väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele kui raamatupidajatele/palgaarvestajatele. Kursus on sobiv huvilistele, kes ei oma lepingute sõlmimisega ja töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba kogemustega väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele ning raamatupidajatele/palgaarvestajatele, kelle kokkupuuted tööõigusega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada.

Registreeru koolitusele