Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 07.10.2020 algav Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

07.10.2020 algav Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

Koolituse aeg
07.10-02.11.2020
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikutel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
Koondeelarve koostamine.
Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
Toodete omahinna kalkuleerimine.
Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
Investeeringute eelarvestamine.
Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Koolituse läbinu:

teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada ja oskab neid rakendada;
oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
teab finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK?

Senistel Raamatupidaja assistent I kutse omanikel on soovi korral võimalik uue kutse Raamatupidaja, tase 5 taotlemiseks teha täiendavalt juurde ainult juhtimisarvestuse lisamoodul.

NB! VIIMANE JUHTIMISARVESTUSE EKSAM toimub sügisel 14.11.2020 Tallinnas!

Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 07.10.2020 – 02.11.2020.

Kuupäevadel: 08.10.2020, 15.10.2020, 26.10.2020, 29.10.2020 ja 02.11.2020 toimub õppetöö kell 18.00-20.45. Kuupäevadel 07.10.2020 ja 16.10.2020 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Koolituse maht: kokku 52 akadeemilist tundi (40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Registreeru koolitusele