Tallinna Tehnikaülikooli eelõppeosakond

TTÜ eelõppeosakond korraldab kursusi nii ülikooli astujaile kui ka riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite tegijaile. Gümnaasiumi lõpetajatele või varem lõpetanutele pakume eesti keele baasil matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, kirjandiõpetuse ja inglise keele kursust. Vene õppekeelega rühmades õpetame matemaatikat, inglise ja eesti keelt. Põhikooli õpilasel on võimalik ennast täiendada eesti keele õppekeelega grupis matemaatikas, eesti keeles ja kirjanduses. Õppida saab Tallinnas, Tartus, Pärnus tööpäevadel õhtuti või laupäeviti, kaugõppijad Tallinnas üle laupäeva ning e-õppes osalejad kodus arvuti taga, olles õpetajaga ning grupikaaslastega kontaktis Skype'i või e-meili teel. Käsitletava aine põhjalikkust näitab tundide arv - mida suurem see on, seda sügavam käsitelu.
7-kuulised kursused algavad septembris ning 3-kuulised jaanuari lõpus. Kõige lühemad eksamieelsed kursused algavad aprilli lõpul või mai algul (7- ,10- või 12-päevased).
Ettevõtte nimiTallinna Tehnikaülikooli eelõppeosakond
E-postmarika.paas@ttu.ee
AadressEhitajate tee 5, Tallinn, Harju