Meta-Profit OÜ

Meta-Profit on 1996.a. loodud 100% Eesti erakapitalil põhinev koolitus- ning konsultatsioonifirma.

Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on:
• Organisatsioonisisesed personalikoolitused “pehmete oskuste” valdkonnas
• Organisatsioonisisesed arendus- ja nõustamisprotsessid
• Juhtkondade nõustamine, juhtide individuaalne nõustamine ja coaching
• Diagnostika ja uuringud (näiteks personali rahulolu-uuring, sisekommunikatsiooniuuring, teenindusprotsessi vaatlused, testimine, jm.)
• Avatud täiendõppekoolitused (müük, teenindus, juhtimine, suhtlemine, jt)
• Avatud isiksuse arengu kursused (NLP-kursused)
• Individuaalkonsultatsioonid ja –teraapia
• Müügi- ja teeninduspraktikumide läbiviimine töötajate töökohas
• Kriisijuhtimise koolitused ja kriisinõustamine õnnetusjuhtumite korral

Meie missiooniks on olla meie klientidele kindlaks ning pikaajaliseks partneriks personali arendamisel, toetada inimeste psühholoogilist arengut ja selle kaudu organisatsiooni edu.

Meie klientideks on nii avaliku sektori organisatsioonid kui äriettevõtted. Peamiselt kasutavad meie teenuseid keskmise suurusega ning suurettevõtted/-organisatsioonid, kes vajavad süsteemsemat lähenemist personali arendamisele ning kellele on oluline võimalus tellida suur osa koolitusteenusest ühe partneri käest ka siis kui tegemist on suuremahulise projektiga – Meta-Profit koolitajate ja administratiivne meeskond on saanud klientidelt suurepärast tagasisidet seoses korrektse ja sujuva asjaajamisega

Meta-Profit koolitusettevõtte eripäradeks, mida on tagasiside põhjal välja toonud meie püsikliendid, on peamiselt:
• karismaatilised ja professionaalsed koolitajad;
• praktiline ja uudne lähenemine tuntud koolitusteemadele;
• süvenemine konkreetse organisatsiooni vajadustesse, koolituse eesmärkidesse ning programmide paindlik ülesehitamine/ettevalmistus – personaalne teenus.
• huvitavad mängulised ülesanded ja õpetatavad rakenduslikud psühholoogilised tehnikad (NLP);
• praktikumide suur osakaal koolitusel;
• sõbralik ning soe suhtlemisstiil;
• korrektne ja kiire asjaajamine.

Aastatel 2007-2009 on keskmine läbiviidud koolituspäevade arv aastas olnud üle 260, mis on koos igaks projektiks vajaliku ettevalmistusaja ning järeltegevustega koolitusettevõtte jaoks kõrge töökoormuse näitaja ning peegeldab koolitusmeeskonna suurt kogemust, ettevõtte jätkusuutlikkust. Üle 65% meie klientorganisatsioonidest on kujunenud püsiklientideks, mida peame oluliseks kvaliteedinäitajaks ning suurimaks komplimendiks meie tööle.

Iga koolitusettevõtte edu aluseks on professionaalsed ning karismaatilised treenerid ja samuti hea administratiivmeeskond, kes on Meta-Profit´is aastate jooksul omandanud rikkaliku koolitusprojektide juhtimise kogemuse. Viime koolitusi läbi nii eesti, vene kui inglise keeles. Vajadusel aitame koolitustoetuse taotluste koostamisel.

Peamisteks koolitusteemadeks, mis on viimase aasta jooksul meie klientorganisatsioonide jaoks olnud aktuaalsemad ning omasid suuremat osakaalu meie „koolitusportfellis”:

- Organisatsioonisisene koostöö, suhtlemine ja organisatsioonikultuur
- Koostöö ja kommunikatsioon allüksustes/osakondades, koostöö ühel juhtimistasandil (esmatasandi juhid, keskastmejuhid, jne)
- Meeskonnasisese positiivsuse, tunnustamisoskuste koolitus.
- Klienditeenindus
- Lisamüük teeninduses
- Pingeliste kliendikontaktidega toimetulek, klienditeenindajate stress ja enesejuhtimisoskused
- Teenindusjuhtimine
- Meeskondade energeetika, motivatsioon, tasakaal
- Müügialased koolitused ja supervisioon, müüjate läbipõlemise ennetamine
- Muudatuste ja kriiside juhtimine
- Krediidi- ja võlaosakondade töötajate koolitused, kuidas suhelda võlgnikega
- Organisatsiooni suhtlus väljapoole, esinemisoskused
- Innovatiivse mõtlemise treeningud
- Inimtüüpide tundmaõppimine. Psühholoogilised inimtüübid juhtimise, müügi, teeninduse, suhtlemise fookuses
- NLP treeningud: see isiksuse arengu ja kommunikatiivsete tehnoloogiate valdkond pakub huvi üha suuremale hulgale inimestest, eelkõige osaletakse pikemaajalisel avatud kursusel NLP Põhikursus.

Lisalugemist koolitusteemade kohta leiate meie kodulehelt.
Ettevõtte nimiMeta-Profit OÜ
E-postanneli@metaprofit.ee
AadressKoskla 16, Tallinn, Harjumaa