Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.


Meie tegevuse peamine eesmärk on ühiskondliku heaolu kasv, lähtudes seejuures viiest strateegilisest eesmärgist:

rohkem jätkusuutlikke ja kiiresti kasvavaid ettevõtteid;
Eesti ettevõtete suurem ekspordivõimekus ja rahvusvahelistumine;
ettevõtete suurem tootearendus- ja tehnoloogiline võimekus;
suuremad turismitulud;
piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng.
Eesti liitumise järel Euroopa Liiduga sai EAS üheks Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksuseks Eestis. ELi rahastamisperioodil 2007-2013 on kokku rohkem kui 3,4 miljardit eurosest (53 miljardi kroonisest) struktuuriabist Eestile EASi rakendada 784 miljonit eurot (12 miljardit krooni).

2013. aasta on 2007-2013 Euroopa Liidu rahastamisperioodi viimane aasta. Seetõttu on meie tegevuses toetuste osakaal varasemaga võrreldes ka vähenenud ning suurem tähelepanu on koolitustel, ettevõtlusteadlikkuse edendamisel ja teistel inimressurssi arendavatel tegevustel. EASi strateegilised prioriteedid on juba seotud eelkõige järgmise seitsme aasta (2014-2020) strateegia väljatöötamisega.
Ettevõtte nimiEttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
E-posteas@koolitusinfo.ee
Telefon+372 6279 700
Kodulehtwww.eas.ee
AadressLasnamäe 2, Tallinn, Harjumaa